pro děti se zrakovým, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
celodenní péče
speciální péče pro zdravotně postižené děti předškolního věku
Speciálně pedagogické centrum - speciální pedagogické poradenství pro děti předškolního a školního věku, učitele a rodiče
pravidelná, kvalifikovaná a odborná péče v oblasti logopedie, psychologie, očního lékařství a rehabilitace
aktivity školy
integrační tábory s využitím speciálně pedagogických metod a odborných programů
I. školkový ples

Speciální třídy, Logopedie, Aktivity školy, Speciálně pedagogické centrum, Psycholog, I. školkový ples

Demlova 28, Jihlava, 586 01, telefon: 066 732 35 12           smsji@quick.cz