RODINNÝ DŮM TYP 135 S

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní dům (1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 9,90 m × 9,0 m se sedlovou střechou zvýrazňující hlavní vstup a jídelnou do zahrady.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 869.864,- Kč (bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu.

Zastavěná plocha: 93,99 m2
Obytná plocha: 95,40 m2
Užitná plocha: 134,70 m2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP

Půdorys
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší