RODINNÝ DŮM TYP 130 D

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní dvojdomek (1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 7,80 m × 10,80 m se sedlovou střechou a vikýřem nad hlavním vstupem.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 807.087,- Kč (½ zobrazeného objektu bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu.

Zastavěná plocha: 84,07 m2
Obytná plocha: 81,30 m2
Užitná plocha: 130,0 m2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NP  Půdorys 2.NP

Půdorys
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší