RODINNÝ DŮM TYP 153 D

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní dvojdomek (1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 10,20 m × 10,0 m se sedlovou střechou a vikýři.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 871.097,- Kč (½ zobrazeného objektu bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu.

Zastavěná plocha: 97,60 m2
Obytná plocha: 107,87 m2
Užitná plocha: 152,50 m2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP


Půdorys
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší