RODINNÝ DŮM TYP 227 S

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní dvougenerační dům (1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 12,90 m × 11,50 m se sedlovou střechou a vikýřem zvýrazňující hlavní vstup.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 1.576.904,- Kč (bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu.

Zastavěná plocha: 130,92 m2
Obytná plocha: 157,20 m2
Užitná plocha: 227,10 m2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP


Půdorys
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší