RODINNÝ DŮM TYP 99 D

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní dvojdomek (1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 6,90 m × 10,20 m s polovalbovou střechou.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 798.258,- Kč (½ zobrazeného objektu bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu.

Zastavěná plocha: 70,38 m2
Obytná plocha: 70,40 m2
Užitná plocha: 99,20 m2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NP  Půdorys 2.NP

Půdorys
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší