RODINNÝ DŮM TYP 105 R

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní řadový dům (1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 6,60 m × 10,0 m se sedlovou střechou.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 713.797,- Kč (bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu a současně i položkový rozpočet dle aktuálních Agregovaných položek činící 1.595.993,- Kč (včetně zabudování a DPH).

Zastavěná plocha: 69,17 m2
Obytná plocha: 68,50 m2
Užitná plocha: 105,30 m2

Energetická náročnost: 39,25 GJ/rok
Tepelná bilance: 90,85 kWh/m2rok
Tepelná ztráta: 3,43 kW

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NP  Půdorys 2.NP

Řez

Tepelný odpor
Půdorys
Řez
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší