Servisní menu u FC–18

Další sekce:

 

Stránka je optimalizována na prohlížení v rozlišení 
800 x 600

 

Design:

Z. Zvědělík jr.
Zwjedosh

Každý počítačový vysílač musí být po výrobě seřízen a nastaven. Jeho software se při tomto procesu seznamuje s konfigurací a hodnotami připojeného hardware – klávesnice, spínačů, potenciometry ovladačů. Normálně toto menu běžný uživatel nepotřebuje. Ovšem po některých změnách hardware (výměna „sjetých“ potenciometrů, výměna pák v ovladačích..) případně po několika letech používání (změna hodnot součástek stárnutím) je vhodné SW znovu „seznámit“ s aktuálními hodnotami hardware. Pak jsou neutrály opět neutrály a plné výchylky plnými výchylkami.

K tomu slouží servisní menu. Toto je při výrobě vyvoláno a vysílač je jeho pomocí seřízen. Vysílač tuto funkci nezapomene, ale je v něm ukryta a k opětovnému vyvolání je nutný speciální postup. U některých typů vysílačů lze toto menu spustit pomocí jumperů, speciální kombinace připojených konektorů a podobně. U FC-18 tyto postupy nezabírají a vyvolání servisního menu bylo dlouhou dobu tajemstvím. Nakonec jsem na stránkách http://www.model-gadgets.com našel zajímavý výrobek – 128K UltraPAC-II. Je to dvojitý CAMPac  64K, který mimo kapacitu 2 x 45 modelů funguje také jako Servis Menu Enabler.  Autor zaručuje funkci otevření servisního menu u vysílačů řady Futaba FF a tato menu na svých stránkách také popisuje. Zmiňuje se i o spolupráci s Robbe FC-18, ale servisní menu nezná a k funkci nemůže nic říct.

Po domluvě s ním jsem se nominoval do funkce zkušebního králíka a UltraPAC si objednal. Po zaplacení se mi obratem pošty objevil v dopisní schránce. Platba je mírně problematická, protože webová „banka“ PayPal, používaná dodavatelem, neakceptuje platební karty z ČR. Platbu jsem proto vyřešil poštovní poukázkou podanou v UK, shodou okolností tam zrovna jeden známý byl. K UltraPACu byl přiložen návod v angličtině. Ten jsem ze cviku přeložil a poskytl dodavateli. Tak už by další dodávky do ČR měly být doplněný návodem v češtině (pokud se mu podaří vytisknout naše fonty).

Po menším zdráhání a obavách jsem se nakonec osmělil a vyvolání servisního menu na FC-18 vyzkoušel. Funguje to  a své poznatky zde připojuji.

Nový postup jak vyvolat servisní menu!

Po delší době se podařilo zjistit, jak servisní menu vyvolat daleko jednodušeji. V podstatě stačí propojit piny  7 (zem) a 3 (SCL) odporem 1k. Jsou-li piny takto propojeny při zapnutí vysílače, dojde k nastartování servisního menu. Pak lze propojení odstranit.

Mírně jsem upravil ClonePac vyrobený podle popisu uvedeného na jiné stránce tohoto webu. Úprava je zcela primitivní a zřejmá z následujících fotografií:

       

Na desku jsem přilepil dvojici dutinek z lámací lišty, jednu připájel přímo na zem, druhou na 3 přes odpor 1k. Celek je zatažen do smršťovačky a opatřen vytahovacím ouškem z lepicí pásky. To je celý zázrak.

Jediným problémem byla krytka šachty pro CAMPac, do které jsou musel vyhryznout drážku pro lámací lištu (je to vidět na druhém obrázku).

Nyní stačí do upraveného ClonePacu zastrčit zkratovací propojku, zapnout vysílač a servisní menu je spuštěno!

 

Pokud mne někdo bude následovat a spouštět servisní menu, pak

jedině na své vlastní nebezpečí!

Ohledně fungování Servisního Menu nemohu nic zaručit a zde uvedené informace jsou uvedeny pouze jako zdroj inspirace a v žádném případě nejsou servisním manuálem FC-18!

Pokud se ovšem někdo rozhodne mne následovat, má tu vše co o servisním menu vím.

Popis Servisního menu FC-18 v3.2:

Po zapnutí vysílače s vloženým ServiceMenuEnablerem nejprve na displeji krátce problikne úvodní informace o verzi programu a pak se otevře první obrazovka servisního menu. Mezi obrazovkami se listuje šipkami nahoru a dolů, stejně jako je tomu v případě programování vysílače. Displej se mi kvůli odleskům nepodařilo rozumně vyfotit a proto jej zde přikládám ve formě obrázků a nikoliv fotografií. Nebojte, není to podvrh a moje fantazie.

Mezi obrazovkami se listuje šipkami nahoru a dolů, stejně jako je tomu v případě programování vysílače. Posloupnost zde uváděná odpovídá postupu pomocí šipky dolů.

První obrazovka je test displeje. Zobrazí se na něm všechny body aby bylo možné najít vadné pixely.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Druhá obrazovka je inicializace vysílače. Nápis „execute“ bliká. Inicializace je provedena současným stiskem tlačítek SET a CLR. Proběhne výmaz programů ve vysílači, nastavení standardních hodnot ovladačů, voltmetru na výchozí kalibraci a kdo ví co ještě. Musí následovat kalibrace ovladačů a voltmetru.

Použití funkce NEDOPORUČUJI – snad jedině po nějakém totálním pádu software.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Třetí obrazovka je test EEPROM,  „execute“ bliká. Není-li vložen žádný CAMPac, menu nevykonává žádnou akci.

 

Je-li ve vysílači přítomen CAMPac, dojde současným stiskem SET + CLR ke spuštění testu CAMPacu . Na horní řádek se vypíše "EEPROM CHECK xxK". Kde xx je velikost vloženého CAMPac. Na spodním řádku se postupně zobrazuje řada > udávající postup testu. Je-li test úspěšný vysílač zapípá dvojpípem a vypíše se "ok !!" v případě chyby pípne jednou a vypíše  "NG!!". Takto si lze otestovat CAMPacy. Zároveň je prý snad zkontrolována i EEPROM procesoru.

POZOR!!! 

CAMPac je během testu vymazán! Jeho obsah je přepsán ve všech bytech na hexadecimální hodnotu "AA" a při zapnutí vysílače s takto otestovaným CAMPacem bude vyžadována jeho inicializace stejně jako u nového kusu. Rovněž je smazána a inicializována paměť 1 vysílače.

POZOR!!!

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Čtvrtá je test klávesnice. Fungují-li tlačítka správně, tak po stisknutí tlačítka z obrazovky zmizí příslušný symbol.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Pátá obrazovka je test připojených spínačů. V horním řádku je seznam rozepnutých spínačů, v dolním sepnutých. Přepnutím spínače zmizí jeho identifikace.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Šestá obrazovka je test externích trimů. Jejich natočením do obou krajních poloh se odmažou obě odpovídající čísla.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Sedmá obrazovka je kalibrace ovladačů v poloze krátkého pulsu pro serva (páky vlevo nahoře). Ovladače je nutné vychýlit na doraz a přitom současně stisknout SET a CLR. Vysílač „olízne“ ovladače a zapamatuje si jejich krajní polohu. Úspěšně nastavené kanály zmizí z obrazovky. Pokud není páka ve vhodné poloze (+/- cihla od očekávané) není pro příslušný kanál nastavení akceptováno a označení kanálu zůstane na displeji.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Osmá obrazovka je kalibrace ovladačů v poloze dlouhého pulsu pro serva (páky vpravo dole). Ovladače je nutné vychýlit na doraz a přitom současně stisknout SET a CLR. Postup je analogický jako v předchozím případě. Můj vysílač z nějakého důvodu neakceptuje nastavení žádného kanálu.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Devátá obrazovka je kalibrace ovladačů v neutrální poloze. Ovladače je nutné ponechat v neutrálu (u plynu je vhodné odstranit aretační kulisu) a současně stisknout SET a CLR. Postup je analogický jako v předchozím případě.

K další obrazovce lze přejít šipkou dolů.

Poslední obrazovka ukazuje údaj voltmetru a % „dostavení“. Obě čísla blikají, současným stiskem SET a CLR je zachycena výše aktuálního napájecí napětí a nadále je považována  za 8,5 V. Kalibrace voltmetru tudíž vyžaduje připojení vysílače ke zdroji 8,5V (nejnižší povolené provozní napětí) a stisk tlačítek. Údaje přestanou blikat a na voltmetru se objeví 8,5V. Údaj trimmer zůstane nezměněn. Jeho význam je mi stále záhadou. Na mém vysílači je 50%, na jiném jsem viděl 55%. Je-li zde nějaký vztah k voltmetru a napětí, při kterém kalibraci provádět mi není jasné.

Šipkou dolů se přejde zpět na první obrazovku.

Osobně se domnívám, že v originále je celá kalibrace prováděna při napětí 8,5 V. Tím se prověří správná funkce vysílače při nejnižším provozním napětí a navíc je možná kalibrace voltmetru.

Funkčnost Servisního Menu byla v praxi ověřena nejen experimentálně na mém vysílači, ale také "vzkříšením" jednoho vysílače s narušenými daty nastavení. V důsledku nekvalitního pájeného spoje došlo k poškození dat a po jeho opravě vysílač nefungoval korektně. Na displeji byl místo čísel "vysypaný čaj" a celkově se s ním nedalo bavit. Po provedení všech akcí obsažených v tomto popisu vysílač ožil a funguje naprosto korektně.

 

Víc se mi zatím zjistit nepodařilo. Další informace o servisních menu vysílačů Robbe Futaba jsou k nalezení na stránkách Romana Kolbábka, kde je uvedena i spousta dalších rad užitečných pro všechny uživatele RC souprav - včetně obsáhlé tabulky srovnávající vlastnosti mnoha typů RC vysílačů.

V případě, že někdo zjistíte další údaje a poznatky, dejte mi prosím vědět prostřednictvím kontaktů uvedených na domovské stránce.

Díky.

Zdeněk Zvědělík

Zpět

Domů