MIS music
Domů Nahoru MIS music Projekty Kroužky

 

Nahoru

První soukromá základní umělecká škola

MIS music, o. p. s.
Obránců míru 892
742 21 Kopřivnice
tel. 556 / 802353
E-mail : petr.suttner@cbox.cz

 

Základní umělecká škola MIS music nabízí vzdělání a výchovu dětí a mládeže ve čtyřech uměleckých oborech:

 

Hudební obor:

zobcová flétna
příčná flétna
trubka
pozoun
lesní roh
bicí nástroje
kytara
housle
kontrabas
klavír
akordeon
klávesy
sólový zpěv
sborový zpěv
improvizace
povinná hudební nauka
hra v jazzovém dětském školním orchestru
Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně - dramatický obor a práce s loutkou

Škola byla založena 1.9.1993. Vyučuje zde 14 interních a 13 externích učitelů, 1 ředitel. Za tuto dobu dosáhla škola řady úspěchů v různých soutěžích. Pravidelně se pořádají koncerty a žáci zpestřují program při různých příležitostech ve městě i v širokém okolí. Škola má také řadu přijatých studentů na uměleckých školách. V součastné době je navštěvuje 500 žáků. Na škole existuje:

Dětský pěvecký sbor Dívčí sextet
Soubor pištců Trubkové trio
Taneční kroužek Dětský taneční orchestr
Vokální skupina Skupina zobcových fléten
 

Škola má odloučená pracoviště ve Štramberku, v Sedlnici a v Šenově u Nového Jičína.

 

Na ZŠ v Šenově u Nového Jičína působí MIS music již šestým rokem, jako odloučené pracoviště.

 

Vyučuje se zde pouze hudební obor:

 

Kytara Flétny
Klavír Klávesy
 
Hudební školu navštěvuje v současné době 32 žáků ze ZŠ Šenov a také z dalších škol v Novém Jičíně. Žáci mají individuální hodiny, povinnou hudební nauku a od 3. ročníku navštěvují Komorní hru. Nejlepší žáci vystupují na koncertech v Kulturním domě v Kopřivnici nebo na dalších akcích v Šenově u Nového Jičína. Pravidelně například vystupují na Obecní slavnosti Šenovský škrpál, na Vánočním koncertě nebo alespoň na zpívání u vánočního stromu. Dále žáci vystupují v rámci ZŠ Šenov, a také se všichni zúčastňují veřejných přehrávek na půdě základní školy. Muzicírování našich žáků se uplatňuje přímo v hodinách hudební výchovy na škole
 
 

Nahoru ] Naše obec ] Informace o škole ] Archiv ]
Jakékoliv informace nám můžete zaslat na adresu školy .
Poslední úprava stránek: února 15, 2006