supervize koučování

výcvikový program

 

 

 

 

 

 

supervize koučování

výcvikový program

 

 

 

 

 

 

 

supervize koučování

výcvikový program

 

 

I-KOS je občanské sdružení zaměřené na podporu rozvoje know-how pomáhajících profesionálů a organizací poskytujících profesionální pomoc. Vychází vstříc potřebám těch poskytovatelů, kteří hledají efektivní způsoby, jak rozšiřovat kvalitu a spektrum svých služeb v souladu s potřebami klientů na straně jedné a svými možnostmi na straně druhé.

Institut KOS za tímto účelem nabízí supervizi a koučování, tj. dva základní profesionální nástroje, které umožňují:

reflektovat myšlení a činnost profesionálů
pojmenovat účinné formy práce s klienty
otevírat nové cesty myšlení a nové formy práce
rozvíjet účinné nástroje managementu služeb
podporovat rozvoj týmové spolupráce
korigovat neefektivní přístupy

Současně I-KOS vychází vstříc nové společenské poptávce po vzdělávání budoucích supervizorů a koučů, kteří budou schopni pomáhajícím profesionálům a/nebo organizacím nabízet své odborné služby.

I-KOS tedy nabízí:

supervizi a další formy přímé podpory (koučování) organizacím i jednotlivcům
vzdělávání a výcvik v supervizi a v koučování 

 

Pracovní tým institutu:

MUDr. František MATUŠKA

psychoterapeut, psychiatr, lektor výcvikových programů, supervizor a kouč profesionálního rozvoje

výcviky: ericksonovská psychoterapie (IMHE Brno), psychoanalytická psychoterapie (ČSPAP Praha), systemický přístup (ISZ Praha) a výcvik lektorů a supervizorů rozvoje komunitních služeb (LIEN/Phare a FOKUS Praha); je držitelem osvědčení o specializaci v oboru systematická psychoterapie

zakládající člen a výkonný ředitel Střediska psychoterapeutických ambulantních služeb Praha (SPAS Praha) a vedoucí manažer Vzdělávacího a tréninkového institutu SPAS Praha

lektorská (2500 hodin) a supervizní praxe (1000 hodin)

PhDr. Vratislav STRNAD

psychoterapeut a psycholog, lektor výcvikových programů, supervizor a kouč profesionálního rozvoje

výcviky: psychoanalytická terapie (ČPA Praha), postgraduální vzdělávání MPSV, systemická terapie (ISS Hamburg); je držitelem nostrifikace pro výkon psychoterapeutické praxe v Rakousku

zakládající člen Institutu pro systemickou zkušenost (ISZ) Praha a president České systemické společnosti

lektorská (3000 hodin) a supervizní praxe (1000 hodin)

Jaroslav SEIFERT

 

Kontakty:

Adresa: I-KOS, Máchova 23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Telefony: MUDr. František Matuška - 603 223 510, PhDr. Vratislav Strnad - 737 759 863

E-mail: i-kos@quick.cz