Jmenné prostory prezentačního systému

Úvod
Prezentátor
Návrh
Návrh formátu šablon pro prezentátor
Globální pohled na šablony
Jmenné prostory prezentačního systému
Detailní návrh dotazu a iterační části

Counter

V části popisující jmenné prostory jsme se zmínili o tom, že jejich využití je právě v zavedení sémantického prostoru. Stejný název prvku XML může sloužit k vyjádření mnoha věcí, je mnohovýznamový. Z důvodu eliminace mnohovýznamovosti jsou zaváděny jmenné prostory. Systém který zde navrhujeme také nemá za úkol zpracovávat veškeré značky, nýbrž má zpracovat jen požadavky na data. K tomuto účelu bude potřeba využívat v šabloně určité značky, které budou určeny jen pro tento subsystém zpracovávající data. Za tímto účelem tedy nadefinujeme vlastní jmenný prostor pro prezentátor.

Výsledná šablona prezentace bude zpravidla složena přinejmenším ze dvou jmenných prostorů. V jednom jmenném prostoru se budou nacházet dynamicky zjišťovaná data z databáze a jejich formátování. Druhá část bude z pohledu prezentačního modulu statická a bude zpravidla zapsána přímo ve jmenném prostoru pro psaní dokumentů. Ve skutečnosti nám na tomto druhém výsledném jmenném prostoru nezáleží, naším cílem je pouze zpracovat vlastní jmenný prostor pro prezentaci údajů z databází a zbytku si nemáme všímat už z principu postupných transformací XML dokumentů.

Otázkou ještě zůstává, zda bude jeden jmenný prostor pro prezentační systém stačit. Šablony totiž musí obsahovat jak značky řídící, tak značky týkající se databáze. Navíc značky týkající se databáze mohou být dále diverzifikovány. Logiku by tedy mělo zavést jeden jmenný prostor pro řídící informace typu „zde začíná iterace“ nebo „zde začíná popis dotazu“ a další jmenné prostory použít pro značky datové. Zatímco řídící instrukce, a tedy i značky, budou používány v každé prezentaci a budou v čase prakticky neměnné, tak obsah a rozsah možných datových dotazů se může měnit poměrně často --- může být rozšiřován a upravován dle datových potřeb uživatelů. Na druhou stranu by si takovýto přístup vyžadoval více informací od koncových uživatelů, což by zvyšovalo složitost užívání. V této práci upřednostníme uživatelské hledisko a zavedeme jediný jmenný prostor. Možné kolize jmen tedy budou muset obcházet tvůrci SQL dotazů, kteří se budou muset vyhýbat názvům použitým v řídících značkách prezentátoru.