Návrh cs

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Stávající řešení
Analýza
Návrh
Závěr
Odkazy
Úvod do Prezentátoru
Návrh formátu šablon pro prezentátor
Celková architektura prezentačního systému
Nasazení systému

Counter

V této části bude navržen samotný systém prezentátoru. Budou v ní uplatněny výsledky analýzy, navržen formát pro komunikaci uživatele s prezentačním systémem a navržen způsob programového zpracování této šablony.


  1. Návrh formátu šablon pro prezentátor
  2. Celková architektura prezentačního systému
  3. Nasazení systému