Návrh formátu šablon pro prezentátor cs

Úvod
Prezentátor
Návrh
Návrh formátu šablon pro prezentátor
Celková architektura prezentačního systému
Nasazení systému
Globální pohled na šablony
Jmenné prostory prezentačního systému
Detailní návrh dotazu a iterační části

Counter

Při návrhu formátu šablon pro prezentátor musíme vzít v úvahu následující výsledky analýzy:

  1. Prezentace údajů z databáze bývá hierarchická.
  2. V jednom datovém uzlu se vyskytují údaje o jediném objektu, a tyto údaje jsou ve vztahu 1:1.
  3. Formát šablony musí být svou strukturou co nejpodobnější výslednému formátu.

Stromová struktura dokumentu není jen společným rysem většiny prezentací, ale je i podstatným rysem instancí značkovacích jazyků XML a SGML. V našem návrhu uplatníme instanci jazyka XML. Protože využijeme jazyka XML, tak i pro popis struktury dokumentu můžeme použít některý z prostředků jako je DTD, XML Schema nebo TREX.

V následujících podkapitolách se budeme zabývat šablonou z globálního pohledu, který dále rozložíme na prezentační a datovou část.


  1. Globální pohled na šablony
  2. Jmenné prostory prezentačního systému
  3. Detailní návrh dotazu a iterační části