Popis funkce Prezentátoru na MU

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Analýza uživatelské stránky řešení Prezentátoru na MU
Popis funkce Prezentátoru na MU
Příklad dokumentu pro Prezentátor
Nedostatky Prezentátoru na MU

Counter

V této části rozebereme ve stručnosti principy Prezentátoru na Masarykově Univerzitě.

Prezentátor na MU funguje na základě šablon. Vstupem do Prezentátoru je XML dokument, který obsahuje na místech kam chceme vložit data z informačního systému speciální značky.

Protože se jedná o XML dokument, tak i samotný text musí být označkován. V případě Prezentátoru na FI MU využili pravděpodobně vlastního značkovacího jazyka, který se nápadně podobá (X)HTML.

Princip práce je následující:

  1. Nadefinují se parametry potřebné pro funkci Prezentátoru. Zde se jedná např. o určení fakulty, pro kterou se mají data získávat. Tyto parametry mohou být v dokumentu i změněny.
  2. Nadefinuje se šablona pro výstup dat. Tato šablona určuje obsah a formát výpisu údajů o daných entitách z informačního systému (např. o osobách, publikacích, předmětech, apod.). Entity není možné míchat dohromady. Šablonu je možné změnit.
  3. Šablona je aplikována na určitá data. To, o která data se jedná určuje další element, který říká systému Prezentátoru podmínky vztahující se na jednotlivá data. Tyto podmínky mohou být spojovány operátory and, or a minus. Kromě toho existují data, která mohou sledovat pouze osoby s určitými právy. U takovýchto dat se provádí test na práva dané osoby, a pokud tato práva nejsou dostatečná, pak jsou namísto hodnoty z databáze vypisovány !!!.

Kromě extrakce dat provádí Prezentátor na FI MU ještě případný překlad do výsledného formátu. Tento je navíc podpořen možností definovat v řadě případů různé formátování pro různý typ výstupu. Možné výstupy jsou Text, LaTeX, XML a (X)HTML.

V této sekci nebudeme rozebírat samotný konkrétní vstupní formát ani to, jaká data je možné z informačního systému FI MU extrahovat.