Analýza uživatelské stránky řešení Prezentátoru na MU

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Analýza uživatelské stránky řešení Prezentátoru na MU
XSQL firmy Oracle
Cocoon
Popis funkce Prezentátoru na MU
Příklad dokumentu pro Prezentátor
Nedostatky Prezentátoru na MU

Counter

Prezentátor na Masarykově Univerzitě v Brně je neformální předlohou pro námi navrhovaný subsystém. Jediným materiálem se vztahem k Prezentátoru na MU, který máme k dispozici je Návod k použití Prezentátoru (Presentator FI MU) . V této části si rozebereme princip fungování Prezentátoru na MU a rozebereme zde jeho nedostatky, které chceme překonat.


  1. Popis funkce Prezentátoru na MU
  2. Příklad dokumentu pro Prezentátor
  3. Nedostatky Prezentátoru na MU