Stávající řešení cs

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Stávající řešení
Analýza
Návrh
Závěr
Odkazy
Úvod do Prezentátoru
Analýza uživatelské stránky řešení Prezentátoru na MU
XSQL firmy Oracle
Cocoon

Counter

V této části budou popsány stávající řešení pro prezentování údajů z databází. Popsány budou tři řešení, a to Prezentátor z MU, XSQL firmy Oracle a Cocoon vyvíjený pod záštitou Apache. Systémy XSQL a Cocoon jsou, co se týče použití, komplexními integrovanými nástroji pro webové publikování a v této práci je popíšeme ze zúženého pohledu zaměřeného na prezentaci dat z databází. U jednotlivých řešení se zaměříme na popis šablon, rozdělení rolí v rámci systému, na možnosti kladení dotazů na data a na případné možnosti zabezpečení.


  1. Analýza uživatelské stránky řešení Prezentátoru na MU
  2. XSQL firmy Oracle
  3. Cocoon