Nevýhody XSQL pro naší práci

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
XSQL firmy Oracle
Princip práce XSQL
Nevýhody XSQL pro naší práci

Counter

XSQL je kvalitním řešením pro vývojáře publikačních aplikací využívajích XML. Za jeho podstatnou nevýhodu pro náš účel považujeme fakt, že se v šabloně vyskytuje přímo SQL dotaz. Přímé využití SQL v dokumentech, které má tvořit uživatel Prezentátoru (tedy v principu kdokoliv) má tyto nevýhody:

  • Uživateli lze obtížně zamezit, aby databázi neaktualizoval --- riziko ztráty kontroly nad obsahem databáze.
  • Uživateli lze obtížně zamezit ve výběru položek, ke kterým by neměl mít přístup.
  • Uživatel musí znát jazyk SQL a strukturu databáze, aby byl vůbec schopen položit dotaz --- to není příliš uživatelsky přívětivé.

Výhodou takovéhoto přístupu je naopak možnost zcela využít možností konkrétní verze SQL.

Další nevýhodou je pak aplikace XSLT stylu. XSLT je totiž transformačním jazykem, který není jednoduché správně používat. Naším názorem je, že většina řadových uživatelů by se tento stylový jazyk vůbec nenaučila používat a Prezentátor by tak ztratil poměrně velký okruh potenciálních uživatelů.