XSQL firmy Oracle cs

Úvod
Prezentátor
Stávající řešení
Analýza uživatelské stránky řešení Prezentátoru na MU
XSQL firmy Oracle
Cocoon
Princip práce XSQL
Nevýhody XSQL pro naší práci

Counter

Firma Oracle vyvinula řadu nástrojů pro práci s dokumenty XML. Tyto jsou podrobně popsány v knize Building Oracle XML Application (Muench, 2000) . Nástrojem, který se týká publikování je XSQL. V následujících podkapitolách rozebereme princip práce XSQL a dále ukážeme důvody pro které jej v našem případě nevyužijeme.


  1. Princip práce XSQL
  2. Nevýhody XSQL pro naší práci