Elementy

Úvod
XML
Logická struktura dokumentu
Elementy

Counter

Začneme příkladem, po kterém bude následovat obecné povídání o elementech. Řekněme, že chceme v XML popsat botník (to je taková polička na boty ;-). Botník budeme reprezentovat elementem s názvem "botnik". Botník má řadu vlastností, jako jsou např. jeho rozměry, kapacita, barva, materiál, atp. V jazyku standardu XML se jedné o atributy. V našem příkladě použijeme jen atribut "kapacita". Botník je navíc objektem, který slouží k uchovávání dalších objektů - bot. Boty budou elementy, které tvoří obsah elementu botník. Jednotlivé boty popíšeme atributy "znacka" a "velikost". Element bota už nebude mít žádný obsah. Bude se jednat o tzv. prázdný element. Nyní se již podívejme na příklad.

<botnik kapacita="100 bot">
               <bota znacka="Active" velikost="42"/>
               <bota znacka="Prestige" velikost="38"/>
               </botnik>
               

Příklad 8: Příklad elementu

Element je základním prvkem logické struktury XML dokumentu. Každý XML dokument je tvořen právě jedním elementem. Elementy jsou ohraničeny počátečními a koncovými značkami, mezi kterými se nachází obsah elementu. Obsah elementu může být prázdný; v takovém případě je element možné zapsat zkráceně pomocí značky prázdného elementu.

Každý element je určitého typu, který je identifikován jménem elementu. Každý element může obsahovat specifikace atributů, které jsou zadávány ve formě název=hodnota, kde hodnota je zapsána jako literál.

Názvy elementů nejsou nijak zvlášť omezeny. Jediným omezením je, že jsou rezervovány názvy elementů začínající sekvencí xml (bez ohledu na velikost písmen).

Obsahem elementu mohou být znaky, elementy, odkazy na znaky nebo na entity, komentáře, bloky znakových dat a zpracovací instrukce.

Jak jsme již uvedli, element je ohraničen počáteční a koncovou značkou. Počáteční značka je uvozena znakem <, za kterým ihned následuje název elementu. Za názvem elementu mohou být uvedeny specifikace atributů daného elementu. Celá počáteční značka je ukončena znakem >. Příklad: <nazevElementu Atribut1='hodnota1' Atribut2="hodnota2" >

Koncová značka je pak zapsána ve tvaru </nazevElementu>. Před ukončujícím znakem > mohou být ještě bílé znaky.

Pokud element nemá žádný obsah, pak je možné jej zapsat buď pomocí počáteční a koncové značky, mezi kterými nic není, nebo zkráceně pomocí značky prázdného elementu. Ta se liší od počáteční značky pouze tím, že je ukončena sekvencí />, např. <nazevElementu Atribut1='hodnota1' Atribut2="hodnota2" />

Specifikace atributů jsou zapisovány ve tvaru název=hodnota. Kolem rovnítka nesmí být žádné bílé znaky (mezery). Hodnota atributu je uzavřena buď do uvozovek " nebo do apostrofů '. Protože jsou znaky uvozovky, resp. apostrofy použity k ohraničení hodnoty, nesmí samotná hodnota atributu obsahovat znaky apostrof, resp. uvozovky. Potřebujete-li je přesto uvnitř atributu zapsat, pak musíte použít odkazů na entity. Uvozovky jsou reprezentovány entitou &quot; a apostrof entitou &apos;.

Aby byl dokument správně utvořený, musí splňovat následující omezení:

 1. Jméno počátečního a koncového elementu musí být stejné (včetně malých a velkých písmen).
 2. V elementu se nesmí objevit vícekrát atribut se stejným (kvalifikovaným) názvem (viz též kapitola ).
 3. Hodnoty atributů nesmí přímo ani nepřímo obsahovat odkazy na externí entity.
 4. Nahrazující text entity nesmí přímo ani nepřímo obsahovat znak <.