XML cs

Úvod
Curriculum Vitae
XML
XPath
Stylové jazyky
Nástroje pro zpracování XML
Prezentátor
Vývoj značkování
Struktura XML dokumentu
Fyzická struktura dokumentu
Logická struktura dokumentu
Dokument
Jmenné prostory v XML
XML versus SGML
Motivace XML

Counter

Úvod do XML, který jste právě otevřeli si klade za cíl seznámit Vás s rodinou standardů XML. Stránek zabývajících se XML existuje celá řada. Jako vhodné zdroje však doporučuji stránky World Wide Web Consortium, stránky Jiřího Koska a Zvon.

V této části je podrobně rozebrán vlastní standard XML (XML Standard, 2000) .


  1. Vývoj značkování
  2. Struktura XML dokumentu
  3. Fyzická struktura dokumentu
  4. Logická struktura dokumentu
  5. Dokument
  6. Jmenné prostory v XML
  7. XML versus SGML
  8. Motivace XML