Jmenné prostory v XML cs

Úvod
XML
Vývoj značkování
Struktura XML dokumentu
Fyzická struktura dokumentu
Logická struktura dokumentu
Dokument
Jmenné prostory v XML
XML versus SGML
Motivace XML

Counter

Tato kapitola se zabývá jmennými prostory v XML.

V dokumentech XML je možné používat elementy a atributy, které jsou využívány mnoha softwarovými moduly. Jedním z důvodů pro opakované používání stejných elementů a atributů je modularita. Je lepší použít existující slovník značek, který je už používán, a který je podporován aplikacemi, než jej vyvíjet znovu.

Dokumenty, které používají vícero slovníků značek musí vyřešit problém rozpoznávání slovníku a kolizí. Softwarové moduly musí být schopny rozeznat značky, pro jejichž zpracování jsou navrženy, a to i tehdy, kdyby měli stejné značky používat jiné aplikace.

Tyto důvody si vyžadovaly řešení, které by zaručilo jedinečnost ve jménech značek. Tímto řešením je právě standard W3C Namespaces in XML (jmenné prostory v XML).

Jmenný prostor v XML je sadou jmen, které lze v dokumentu použít jako elementy a atributy. Tato sada jmen je identifikována pomoci URI. URI jsou považovány za identické, pokud se shodují jejich jednotlivé znaky.

Názvy z jmenného prostoru lze zapisovat jako kvalifikovaná jména (QName), která se skládají z prefixu jmenného prostoru, dvojtečky a lokální části. Prefix jmenného prostoru je zkratkou pro URI.

Prefix jmenného prostoru se může skládat ze stejných znaků jako jméno v XML, ale bez dvojtečky. Jmenný prostor je deklarován pomocí sady atributů. Jedná se buď o atribut definující implicitní jmenný prostor xmlns nebo o atribut začínající sekvencí xmlns:, kde za dvojtečkou následuje prefix jmenného prostoru. Hodnotou atributu je URI. Deklarace jmenného prostoru a implicitního jmenného prostoru platí v elementu, ve kterém je deklarována, a v rámci tohoto elementu může být předeklarována. Implicitní jmenný prostor určuje jmenný prostor značek bez prefixu.