CSS cs

Úvod
Stylové jazyky
CSS
XSLT
XSL FO

Counter

CSS (kaskádové styly) jsou standardizovány W3C a v současnosti existují dvě verze. Charakteristickým pro CSS je, že se zabývá skutečně jen způsobem prezentace. Kaskádové styly jsou v současnosti na Internetu nejpoužívanějším způsobem pro úpravu standardního vzhledu HTML dokumentu. V této kapitole uvedem pouze základní charakteristiky kaskádových stylů, a to podle jejich novější, ale zatím málo implementované specifikace CSS 2.

CSS lze použít k definici nebo úpravě zobrazení dokumentu. U dokumentů HTML je styl buď přímo vložen do dokumentu pomocí elementu STYLE nebo přilinkován z externího zdroje pomocí elementu LINK. U XML se kaskádový styl určuje pomocí zpracovací instrukce xml:stylesheet.

CSS pracuje s pravidly. Pravidla CSS umožňují definovat co a jak se má zobrazovat. Pravidlo CSS se skládá ze dvou částí, a to ze selektoru a deklarace. Deklarace se skládá také ze dvou částí, a to z vlastnosti a její hodnoty. Pravidla se mohou kombinovat, a jednotlivé vlastnosti se mohou ve stromové struktuře dědit.

Selektory určují vlastnosti části dokumentu, na kterou se má určité pravidlo aplikovat. Selektory mohou odkazovat na:

  1. elementy a určité vztahy mezi nimi
  2. atributy a jejich hodnoty
  3. určité části obsahu elementu (např. první písmeno)
  4. elementy dokumentu v určitém stavu
  5. určité vlastnosti zobrazovací plochy
  6. některé systémové informace

Vlastnosti (properties) jsou charakterizovány kromě svého významu i médii, ke kterým se vztahují, počáteční hodnotou, prvky dokumentu, na které se vztahují, způsobem jakým interpretují procentuální hodnoty, a dědičností.

CSS respektuje média, na kterých má být dokument prezentován. CSS umožňuje vlastnostem přiřadit pro různá média různé hodnoty. Média jsou dělena podle vlastností do skupin, které umožňují rozlišovat mezi médii podle jejich charakteristik. Charakteristiky médií určují, zda jsou stránkovaná/nestránkovaná, vizuální/zvuková/dotyková, mřížky/bitmapy a interaktivní/statická.

Bližší rozbor kaskádových stylů překračuje rámec této práce a naleznete jej ve specifikaci CSS 2.