Stylové jazyky cs

Úvod
Curriculum Vitae
XML
XPath
Stylové jazyky
Nástroje pro zpracování XML
Prezentátor
CSS
XSLT
XSL FO

Counter

Stylové jazyky popisují, jak bude dokument prezentován, a to ať už na obrazovce, na tiskárně nebo i v mluveném projevu. Stylové jazyky jsou hlavní součástí, která umožňuje oddělit sémantiku od prezentace informací. Mnohé strukturované dokumenty jako např. (X)HTML dokumenty nesou ve své struktuře informace o tom, jak se mají zobrazovat. U tohoto typu dokumentů není použití stylových jazyků nutné, ale každopádně zvyšuje flexibilitu prezentací. U mnoha jiných např. vlastních strukturovaných XML jazyků již není vhodné a mnohdy ani možné zakomponovat informace nutné k prezentaci přímo do dokumentu. Tato informace je přidávána zvenčí, a to pomocí stylů, pomocí transformace do některého z jazyků, které je možné zobrazit bez dalších informací, nebo pomocí kombinace obou těchto variant. Pro XML dokumenty existují dva hlavní stylové jazyky. Jsou to CSS (Cascading Style Sheets) a XSL (eXtensible Style Language).

Hlavní vlastnosti CSS a XSL jsou shrnuty v tabulce .
CSS XSL
Je možné jej použít s HTML Ano Ne
Je možné jej použít s XML Ano Ano
Obsahuje transformační část Ne Ano
Syntaxe CSS XML
V dalších kapitolách se podrobněji podíváme na schopnosti těchto dvou jazyků.


  1. CSS
  2. XSLT
  3. XSL FO