XSL FO cs

Úvod
Stylové jazyky
CSS
XSLT
XSL FO

Counter

Jazyk XSL FO definuje slovník XML se sémantikou zaměřenou na prezentaci na vizuální média. Jako pro většinu jmenných prostorů, i pro XSL FO existují aplikace, jenž tento formát zpracovávají a vytvářejí tak prezentace v rozličných formátech souborů, jako např. v PS, PDF, HTML, RTF a řadě dalších. Dokument s formátovacími objekty (FO) není zpravidla zapisován přímo konečným uživatelem, ale bývá získán XSLT transformací z jiných typů XML dokumentů.

Cílem XSL FO je poskytnout dostatečně obecný jazyk pro popis vzhledu výsledného dokumentu. Toho dosahuje definováním řady formátovacích objektů. Formátovací objekty lze rozdělit do tříd. Třídy formátovacích objektů označují typografické abstrakce, jako jsou stránka, odstavec, tabulka, atp. Detailnější kontroly nad formátovacími objekty je dosahováno nastavením jejich vlastností. Tyto vlastnosti označují např. odsazení, řízení dělení slov nebo barvu.

Detailnější rozbor tohoto velmi rozsáhlého standardu přesahuje rozsah a zaměření této práce a jeho popis můžete nalézt ve standardu XSL FO.