Základní údaje

Název: Obec Slavětice
Způsob založení: Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Adresa OÚ: Obecní úřad
Slavětice 58
675 55 Hrotovice
IČO: 003 78 615
e-mail: obec.slavetice@quick.cz
tel.: 568 860 241
fax: 568 860 241
starosta: 602 542 788