English version


Bootloader pro ATmega8 a AVRprog

Záložky:   Úvod - Možnosti bootloaderu - Návod k použití - Download


Úvod

Zde popsaný bootloader (soubor BootloaderDL5NEG.asm) pro ATmega8 jsem našel na stránce
http://www.dl5neg.de/bootloader/bootloader.html a mírně ho upravil pro své potřeby.
Bootloader umožňuje v aplikaci měnit obsah programové i EEPROM paměti pomocí AVRprogu (AVR studia).
Z hlediska AVRprogu (AVR studia) se tedy aplikace s bootloaderem chová jako programátor, který umí
programovat pouze jediný procesor (sám sebe).


Možnosti bootloaderu

Uživatel si může podle potřeb své aplikace před překladem a "vypálením" bootloaderu do procesoru volit:
- frekvenci krystalu (v souboru BootloaderDL5NEG.asm parametr fCK)
- výstup pro signalizační LED (v souboru BootloaderDL5NEG.asm parametry LEDport / LEDbit)
- aktivní úroveň pro signalizační LED (v souboru BootloaderDL5NEG.asm parametr ActiveStatLED)
- řídící vstup pro přeskočení bootloaderu (v souboru BootloaderDL5NEG.asm parametry TestPort / TestBit).
Je samozřejmé, že LEDport/LEDbit a TestPort/TestBit může být i jeden a tentýž pin procesoru !

Návod k použití

Jak dostat bootloader do procesoru


Popis zapojení redukce mezi TSP-IC a PonyProgem:
VýznamTSP-ICPonyProg(PC)Význam
Data27MOSI
CLK36SCK
Vcc44Vcc
Prog59RST
ACK1010MISO
GND1918-25GND
2spojka na 12
12spojka na 2
Redukce.jpg (18kB)
POZNÁMKA: V nastavení interface PonyProgu je třeba mít zapnutou inverzi signálu RESET !

Při programování bootloaderu jsem měl PonyProg nastaven takto:
PonyProg.jpg (30kB)

Jak používat procesor s bootloaderem

a) Příkazem z menu pluginu STK500

Na kartě Board klepneme na tlačítko Upgrade. Aplikace STK500 se ukončí a na biprogu se na chvíli rozblikají LED1
a LED4. Jakmile se spustí AVRprog, LED4 a LED6 se rozsvítí trvale a na monitoru se objeví něco jako:
AVRprog.jpg (19kB)
Pomocí tlačítka Browse vyhledáme potřebný soubor (na obrázku už je to uděláno) a stiskneme tlačítko Program
v rámečku Flash. Sledujeme průběh programování a oznámení o úspěšné verifikaci. Potom stiskneme tlačítko Exit
a křížkem vpravo nahoře okno zavřeme. Firmware je úspěšně upgradován a můžeme ho v praxi vyzkoušet.
Bude-li někdo chtít tento postup používat ve své aplikaci, musí do svého programu zabudovat odskok
na adresu THIRDBOOTSTART+3. Ti, kteří jsou schopni to použít, jistě rozumí.

b) Sepnutým kontaktem při resetu procesoruDownloadÚvodní stránka
biprog
Programátor AT-master
Programátor TSP-IC
Jakékoliv ohlasy a otázky pište prosím na adresu: lubos.ruckl@quick.cz
Aktualizováno: 17. 5. 2007