AT-master - programátor procesorů Atmel

Záložky:   Dokumentace - HW, SW a režimy práce, Ruční ovládání, ISP


Pohled na kompletní programátor:
AT-master_55WD-2.jpg (80kB)

Pohled na dolní patro:
AT-master_top.jpg (73kB)

Pohled na horní patro ze strany spojů:
AT-master_UPbottom.jpg (76kB)

Dokumentace:
(Kliknutí vyvolá zobrazení příslušného dokumentu v novém okně)
Schéma dolního patra
Osazovací výkres dolního patra
Schéma horního patra
Osazovací výkres horního patra
Schémata, plošné spoje ve formátu Eagle 4.09 a firmware pro oba procesory jsou ke stažení tady.
Všechno je volně k dispozici, ale pouze pro nekomerční použití. Zájemci o komerční využití
jakékoliv součásti produktu mě mohou kontaktovat e-mailem.

Popis
a) Hardware
Domnívám se, že popisovat podrobně funkci hardware je zbytečné. Všechno podstatné je vidět
ze schématu. Uvedu jen nejdůležitější fakta:
Programované čipy je možno vyměňovat "za chodu" (nemusí se vypínat napájecí napětí
programátoru). Je to umožněno tím, že v klidovém stavu (není-li vykonávána nějaká operace
s programovaným čipem) je odpojeno napětí od všech pinů programovaného čipu. V klidovém
stavu nesvítí červená LED.
K napájení je použit běžný síťový adaptér (v mém případě od vyřazeného záznamníku Panasonic)
s nestabilizovaným napětím od 15 do 20V. Na polaritě nezáleží.
Jako propojovací kabel mezi PC a AT-masterem je možné použít standardní prodlužovací kabel pro
sériové porty. Pokud by si ho někdo dělal sám, stačí propojit piny číslo 2, 3 a 5 (předpokládám
použití 9 - pinového konektoru i na straně PC).
AVR procesor AT90S1200 je umístěn na horním patře ze strany spojů. Umožnilo to výrazně
zjednodušit plošný spoj. V prvním prototypu byl tento procesor umístěn na straně součástek dolního
patra a "zrcadlení" bylo provedeno softwarově ve firmware AVR procesoru.
Konektor ISP je zapojen podle doporučení firmy Atmel, obsaženém v dokumentu
AT89ISP Programmer Cable (1 = SCK, 2 = GND, 3 = MISO, 5 = RST, 9 = MOSI a 10 = GND).

Poloha jumperů (vlevo provoz, vpravo ISP upgrade firmware):
Normální provoz       ISP upgrade firmware

b) AT-master v režimech ED1.1 a ED2.0
Jak se můžete podrobněji dočíst v historii vzniku AT-mastera, je zkonstruován na základě Easy
Downloader
u od Wichita Sirichote. Easy Downloadery jsou ale dva. První ( ED1.1 - řízený
procesorem AT89C2051) je určen pro programování malých Atmelů, druhý ( ED2.0 - řízený
procesorem AT89C51) pro programování Atmelů velkých. Při vývoji AT-mastera jsem zjistil,
že ED1.1 a ED2.0 se mimo drobných odlišností v zapojení liší i ve svém chování. Tento rozdíl
je způsoben tím, že původní (v céčku psaný) program pro ED1.1 musel být poněkud zjednodušen
(ve srovnání s ED2.0), aby se vešel do polovičního paměťového prostoru procesoru AT89C2051.
Kdyby programy nebyly psány v C, ale v asembleru, nemusely se režimy práce ED1.1 a ED2.0
lišit v ničem...
Pro ovládání obou Easy Downloaderů a zatím i AT-mastera slouží program ezdl4.exe.

Odlišnosti obou režimů práce:
1. jiné logo - podle něj ezdl4.exe detekuje, s kterým programátorem komunikuje
2. ED1.1 nemá příkazy c,g a p (viz komunikační protokol) - s tím také souvisí to, že:

- ED1.1 nečte signaturu, takže typ 2051/4051 se musí zadávat v ezdl4.exe ručně
- ezdl4.exe musí u ED1.1 po Erase číst celou paměť, aby zkontroloval vymazání
- ED1.1 nepodporuje funkci ezdl4.exe "fast verify", protože nedělá CHKSUM
Pozn.: CHKSUM je ale stejně při "fast verify" získáván z bytů, přijatých po sériové lince

od PC a ne z dat, přečtených z naprogramované paměti, takže jeho použití je
diskutabilní !!!

3. Jiný protokol příkazu Read: ED1.1 nepoužívá k řízení komunikace znaky XON/XOFF
Pokud je k ovládání AT-mastera používán program ezdl4.exe, je nutné uvedené rozdíly
v chování programátoru dodržet i v obou režimech použití AT-mastera !!!

c) Ovládání AT-mastera terminálovým programem
Stejně jako při vývoji, tak i při oživování AT-mastera je velmi výhodná možnost ovládat
programátor manuálně terminálovým programem. Po připojení AT-mastera k příslušnému
(v komunikačním programu nastavenému) portu PC stačí stisknout jakoukoliv klávesu a mělo
by se objevit logo programátoru. Další popis ovládání terminálovým programem je na stránce,
popisující ruční řízení a na stránce, popisující komunikační protokol.

d) ISP - upgrade firmware AT-mastera
Pokud je AT-master osazen procesorem AT89S8252, je možné upgradovat jeho firmware přímo
v aplikaci (in-system programming). Ověřil jsem za použití mého programátoru TSP-IC,
ale lze předpokládat, že to bude fungovat i s mnoha jinými. Od dokončení prototypu všechny
úpravy firmware provádím výhradně takto.
Protože tímto způsobem jde samozřejmě naprogramovat i nový, zcela prázdný procesor, pokládám
tuto funkci za velice významnou pro možné zájemce o stavbu nějakého programátoru, řízeného
procesorem. Pokud nemá ve svém okolí nikoho, kdo by mu tento master procesor naprogramoval,
nemusí řešit problém slepice a vejce... Na internetu je možno nalézt i mnohem jednodušší sériové
programátory, než je TSP-IC, například
AVR direct LPT programmer (nemám vyzkoušeno ...).

Ukázka upgradování firmware AT-mastera programátorem TSP-IC:
AT-master_TSP-IC.jpg (68kB)

Popis zapojení redukce mezi TSP-IC a AT-masterem:
SignálTSP-ICAT-master
SCK11
MISO33
Reset55
MOSI79
GND1010
POZNÁMKA: ovládací program IC-prog programátoru TSP-IC je v tomto případě nastaven zcela

standardně (není tedy zaškrtnut parametr Invert MCLR )!countlogo_nt.gif (4kB) ukazuje, že spolu s Vámi navštívilo
od 1. 10. 2003 tuto stránku teprve Counter uživatelů internetu ...

Úvodní stránka
Historie vzniku AT-mastera
Ruční řízení AT-mastera
Komunikační protokol AT-mastera
Programátor TSP-IC
biprog
Jakékoliv ohlasy a otázky pište prosím na adresu: lubos.ruckl@quick.cz
Aktualizováno: 8. 12. 2005