|  O nás …  | Stanovy  |  Akce  | Obrazárna  |  Okolí   | Kontakty  | Hlavní strana |  Napište  | Aktuálně |

 

Popis: sec1Seč a okolí

Popis: mapka
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seč patří mezi nejznámější rekreační místa východních Čech, a to především díky blízké přehradě na řece Chrudimce, zbudované v meziválečném období. Historie Seče však sahá daleko do minulosti. První písemná zmínka pochází z r. 1318. Jako městečko je doložena od r.1499 a r.1853 byla povýšena na město.

 

Popis: sec06Popis: zámek

Dominantou místního náměstí je renesanční kostel sv.Vavřince hned vedle parčíku. Na přelomu 16. a 17. století byl postaven renesanční zámek, který je zdoben portálem z r. 1610.

Seč v té době byla známa vybíráním perel v řece a tkalcovstvím. V 18. století pak výrobou mušelínu.

 

Roku 1850 se zde narodil významný fyzik, profesor Karlovy university Čeněk Strouhal, který je zde i pochován. Pamětní deska je umístěna na náměstí.

 

 

 

K novodobé historii patří hlavně výstavba přehrady v letech 1925–1934 a později i dalších staveb spojených s využitím vody a s rekreací. Rekreace se zde soustřeďuje převážně na letní období, avšak širší okolí nabízí po celý rok množství přírodních zajímavostí a krás. Přímo nad hladinou přehradního jezera se na skále vypíná zřícenina hradu Oheb ze 14.století. Roku 1455 se vlastníky hradu stali Trčkové z Lípy a vybudovali mohutné opevnění. Koncem 15.století  byl Oheb připojen k Lichnickému panství a roku 1553 je uváděn jako pustý. Okolo hradu je stejnojmenná přírodní rezervace o rozloze 26,5 ha s výskytem mnoha druhů měkkýšů, obratlovců, pestrým společenstvím mechů a kapradin, doplněných suťovým listnatým lesem. Z hradu je krásný výhled na jezero s ostrovem a malebné okolí. Okolo celé přehrady je množství chat, hotelů a penzionů a míst na koupání.

 

Popis: zřícenina OhebPopis: Ostov - Sečská přehrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis: přehradní hráz

Dalším návštěvníky vyhledávaným cílem je i gravitační oblouková kamenná přehradní hráz s tunelem, nad kterým je zřícenina malého loveckého hrádku Vildštein, či pro převedení velkých vod sloužící kaskádový boční přeliv. Často navštěvovaná část tohoto vodního díla je i trubní přivaděč na vodní elektrárnu, jehož část o délce 854 m je tvořena potrubím dřevěným o světlosti 2m, což je rarita ve střední Evropě.

 

 

 

Popis: přelivPopis: přivaděč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis: sec01
Popis: Žlebský zámek, pohled ze předu
 

 

 

 

 

 


Další turistické atrakce v blízkém okolí

 

Zřícenina hradu Lichnice

Zámek Žleby a přilehlá obora s bílými jeleny, dravci a mini-zoo

Popis: Párek bílých jelenůSkanzen Vysočina - Veselý kopec

Popis: http://www.pruvodce.com/vysocina/pictures/int.jpgSlatiňany – zámek, hipologické muzeum

Chrudim – muzeum loutek

Kutná Hora – Chrám sv. Barbory, stříbrné doly

            Kostnice – v Sedlci u Kutné Hory

Pardubice – zámek , Východočeské muzeum

            Zámek Nové hrady

 

 

 

Popis: Sec_lilie
 


                                   Vše aktuální najdete na našem Facebooku

 

 

 

|  O nás …  | Stanovy  |  Akce  | Obrazárna  |  Okolí   | Kontakty  | Hlavní strana |  Napište  | Aktuálně |