Oddíl karate: Informace o oddílu
English version
English version
SKK Most
Informace o klubu 
Kontakty 
Partneři a odkazy 
Sponzoři
Historie BUDO
Oddíl karate
Informace o oddílu 
Kalendáře soutěží
Výsledky
Pořádané akce
Fotogalerie 
Kurzy aikido
Informace o kurzech 
Fotogalerie 
Kurzy sebeobrany
Informace o kurzech 
Fitness služby
Informace 
 
  Poslední změny
znak odílu Obecné informace
Filozofie
Nábor
Trénink
Zkoušky


nahoru Obecné informace

Oddíl byl založen v lednu 1998 diplomovaným trenérem 1.třídy, absolventem FTVS UK v Praze a držitelem 2.danu Ilianem Kirovem. Začínalo se v tělocvičně Speciální základní školy v Mostě a oddíl měl v té době kolem 20 stálých členů.

K založení oddílu sportovního karate vedla trenéra skutečnost, že v Mostě nebyly žádné aktivity tohoto směru. Protože výcvik a výchova dobrého karatisty je dlouhodobá záležitost, je vhodné začít již v útlém věku. To je jeden z důvodů, proč se oddíl soustředí na práci s mládeží, především pak s žáky ve věku od šesti do čtrnácti let.

Přesto, že se výcvik zaměřuje na sportovní formu karate, mohou se do oddílu přihlásit i ti, kteří se chtějí věnovat bojovému umění nezávodně, např.pro udržení celkové fyzické a psychické kondice.

1998: V prvním roce se oddíl účastnil závodu North Bohemia Cup. Byla to první zkušenost, kterou mohli cvičenci získat, a tak se výrazné úspěchy nedaly očekávat.

1999: Tréninky probíhají 3x týdně a počet členů se rozrostl na 40. Proběhlo meziklubové utkání s oddílem karate v sousedním Litvínově. Hlavní cenu v kumite získal náš klub.

2000: Asi 80 členů oddílu je rozděleno do tří výkonnostních skupin, které mají oddělené tréninky. Klub sbírá zkušenosti i první body na krajských soutěžích.

2001: Členská základna má 120 aktivně cvičících. Dostavují se i další úspěchy. Největšími jsou 2.a 3.místa na MČR.

2002: Oddíl má 130 členů. Byl zvýšen počet nominovaných závodníků na MČR, kde získali 2.a 4.místa.

V tomto roce byl trenér na dvouměsíční stáži v Saudské Arábii, kde působil jako trenér reprezentačního výběru SAKF (Saudi Arabian Karate Federation). Bližší informace naleznete zde.

Oddíl pořádá Soutěž o pohár primátora města Mostu.

2003: Stabilizována základna. Oddíl se účastní domácích soutěží. Plánuje se účast v zahraničí. Oddíl je pořadatelem 3.kola Severočeského poháru karate.


nahoru Filozofie

"Trénink je svým způsobem umění, musí se však opírat o vědecké poznání." Citace z knihy "Výkon a sportovní trénink" - Josef Dovalil a kol.

Tréninky oddílu karate jsou vedeny dle principů školy SHOTOKAN a řídí se pravidly Světové federace karate - WKF.

Vedení tréninku a všechny jeho součásti, tedy kondiční příprava, pohybové učení, fyzická a psychická zátěž, příprava k soutěžím a podobně, jsou založeny zcela na moderních vědeckých poznatcích.

Karate jako moderní způsob sebeobrany, ať je chápáno jako bojové umění či sport, musí být založeno prioritně na vědeckém poznání.


nahoru Nábor

Nábor probíhá každoročně na 18.ZÁKLADNÍ ŠKOLE v MOSTĚ, ul.Okružní 1235 (viz mapku) v těchto termínech:

leden a únor pondělí a středa 15:45 - 16:45
září a říjen pondělí a středa 15:45 - 16:45

Spodní věková hranice nových cvičenců je 6 let, horní není stanovena. Potřebujete jen cvičební obuv a oblečení (např.tričko a tepláky).

Další informace Vám ochotně poskytne hlavní trenér klubu (viz Kontakty).


nahoru Trénink Fotogalerie

Tréninky se konají po celý školní rok mimo období školních prázdnin v těchto termínech:

Den Čas Skupina
Pondělí 15:45 - 16:45 nábor
16:45 - 17:45 skupina B
17:45 - 18:45 skupina A
Úterý 15:45 - 16:45 SCM
16:45 - 17:45 skupina B
17:45 - 18:45 skupina A
Středa 15:45 - 16:45 nábor
16:45 - 17:45 SCM
17:45 - 18:45 skupina A
Čtvrtek 15:45 - 16:45 SCM
16:45 - 17:45 skupina B
17:45 - 18:45 skupina A
SCM = Oddíl sportovního centra mládeže
Skupina A = Oddíl sportovního karate Most

Trénink má obvykle tyto části:
Zde můžete najít několik fotografií z tréninků.


nahoru Zkoušky Fotogalerie

Zkoušky na vyšší STV (stupeň technické vyspělosti) nejsou povinné, pro mnoho cvičenců jsou však velikou motivací.

Každému STV náleží určitá barva pásku (obi). STV se dělí na žákovské a mistrovské. Nejnižším žákovským stupněm je 8.kyu kterému náleží bílý pásek. Mistrovské pásky jsou černé, nejnižší je 1.dan.

8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
kyu - žákovské STV
dany - mistrovské STV

Zkoušky zahrnují tři části:
  • kihon
    Cvičenec předvádí předepsané techniky vždy v sériích po 3-5 cvicích.
  • kata
    Jedná se o ucelenou sestavu cviků.
  • kumite
    Techniky obrany a útoku ve dvojicích, kde je vždy jeden útočící a druhý bránící se.
Zde můžete najít několik fotografií ze zkoušek.
Rychlé info

Saudi Arabian Karate Federation
Stáž v Saudské Arábii

SvČ pohár v Mostě
Kalendář ČSKE

Partneři  Aktualizace: 05.02.2003