Ceník
 
A. Základní cena :  
A.1. Přeprava zásilky  
A.1.1. Přeprava zásilky – nový zákazník 1) 7 Kč / km tam i zpět (minimální cena 400 Kč ) 1)
A.1.2. Přeprava zásilky – standard 8,50 Kč / km tam i zpět ( minimální cena 400 Kč )
A.1.3. Přeprava zásilky – pravidelný zákazník smluvní cena
   
A.2. Vyzvednutí zásilky u odesílatele zdarma
   
B. Služby :  
B.1. Zpětná zásilka 50 % ze základní ceny za přepravu zásilky
B.2. Potvrzení o doručení zásilky
B.2.1. Okamžité potvrzení bezprostředně po doručení zdarma
B.2.2. Okamžité potvrzení bezprostředně po doručení 2. a každé další zásilky při jedné doručovací jízdě 2) 20 Kč
B.3. Úhrada ceny za přepravu zásilky adresátem zdarma
B.4. Dobírka
B.4.1. Zatížení zásilky dobírkou zdarma
B.4.2. Doručení dobírky odesílateli
B.4.2.1. bezhotovostně na bankovní účet ( do částky 10.000 Kč ) 100 Kč
B.4.2.2. bezhotovostně na bankovní účet ( do částky 50.000 Kč ) 150 Kč
B.4.2.3. fyzicky do 48 hodin od doručení zásilky a převzetí dobírky kurýrem ( do částky 10.000 Kč ) 25 % ze základní ceny za přepravu zásilky
B.4.2.4. fyzicky do 48 hodin od doručení zásilky a převzetí dobírky kurýrem ( do částky 50.000 Kč ) 25 % ze základní ceny za přepravu zásilky + 100 Kč
B.4.2.5. fyzicky bezprostředně po návratu kurýra ( do částky 10.000 Kč ) 50 % ze základní ceny za přepravu zásilky
B.4.2.6. fyzicky bezprostředně po návratu kurýra ( do částky 50.000 Kč ) 50 % ze základní ceny za přepravu zásilky + 100 Kč
C. Příplatky, poplatky :  
C.1. Podání zásilky v nočních hodinách ( 20 – 08 hod.), o víkendech a svátcích + 20 % ze základní ceny za přepravu zásilky
C.2. Čekání kurýra způsobené odesílatelem
C.2.1. Do 20-ti minut včetně zdarma
C.2.2. Nad 20 minut za každých dalších započatých 5 minut : 20 Kč
C.3. Čekání kurýra na Zpětnou zásilku
C.3.1. Do 30-ti minut včetně zdarma
C.3.2. Nad 30 minut za každých dalších započatých 5 minut : 20 Kč
C.4. Čekání kurýra na úhradu dobírky u adresáta
C.4.1. Do 30-ti minut včetně zdarma
C.4.2. Nad 30 minut za každých dalších započatých 5 minut : 20 Kč
C.5. Marný pokus o doručení zásilky ( zásilka vrácena odesílateli ) plná cena za přepravu zásilky
C.6. Další pokus o doručení zásilky plná cena za přepravu zásilky
 
D. Pojištění zásilky  
D.1. Pojištění zásilky do hodnoty 500.000 Kč zdarma
D.2. Pojištění zásilky s hodnotou vyšší než 500.000 Kč (tzv. Rámcová smlouva) hodnota přepravovaného zboží x koeficient 3)
 
Vysvětlivky:  
1) sleva poskytována na dobu 6 měsíců od podání první zásilky; je poskytnuta pouze v případě včasné úhrady faktury
(viz. Všeobecné obchodní podmínky kurýrní služby Speed5, bod V/5)
2) v případě, že na jedné doručovací jízdě jsou zásilky do více destinací a odesílatel požaduje okamžité potvrzení bezprostředně po doručení každé z nich
3) koeficient je stanoven Českou pojišťovnou, a.s. dle druhu přepravovaného zboží – sdělí dispečer Speed5
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


 
Všeobecné obchodní podmínky  *  Objednávka přepravy  *  Ceník  *  Kontakt