RODINNÝ DŮM TYP 116 M

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní částečně podsklepený mezonetový dům (1.PP-suterén, 1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 9,90 m × 6,30 + 1,50 m se sedlovou střechou protaženou nad hlavní vstup do objektu.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 820.020,- Kč (bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu.

Zastavěná plocha: 69,10 m2
Obytná plocha: 69,60 m2
Užitná plocha: 115,90 m2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

R  e  a  l  i  z  o  v  á  n  o  :
Fotografie

Půdorys 1.PP  Půdorys 1.NP  Půdorys 2.NP

Půdorys
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší