RODINNÝ DŮM TYP 126 S

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako dvoupodlažní dům (1.NP-přízemí a 2.NP-podkroví) půdorysných rozměrů 9,30 m × 8,40 m se sedlovou střechou zvýrazňující hlavní vstup.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, ale pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 840.513,- Kč (bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu.

Zastavěná plocha: 79,17 m2
Obytná plocha: 80,60 m2
Užitná plocha: 125,90 m2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NPPůdorys 2.NP


Půdorys
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší