RODINNÝ DŮM TYP 116 S

Rodinný dům tohoto typu je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený dům (1.NP-přízemí) půdorysných rozměrů13,20 m × 11,10 m s valbovou střechou nad půdorysem tvaru L.
Realizační cena tohoto typu rodinného domu na pozemku stavebníka je vždy předmětem nabídky zvolené dodavatelské firmy, pro hrubou cenovou orientaci byl vypracován výpis hlavních stavebních materiálů s oceněním na 717.289,- Kč (bez zabudování, dopravy a DPH), který je k dispozici v přehledném tabulkovém formátu a současně i položkový rozpočet dle aktuálních Agregovaných položek činící 1.556.170,80 (včetně zabudování a DPH).

Zastavěná plocha: 140,77 m2
Obytná plocha: 70,60 m2
Užitná plocha: 115,70 m2

Tepelná ztráta: 4,90 kW

Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Půdorys 1.NP

Řez


Půdorys
Řez
PDF pro tisk

menší OBJEDNAT větší