ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

místní skupina Vrchlabí

Rozcestník

Křesťanská akademie

Česká křesťanská akademie (http://www.omadeg.cz/cka) Ústřední stránky České křesťanské akademie. Stanovy, informace, přehled aktivit, odkazy a kontakty na místní skupiny.

Moravskoslezská křesťanská akademie (http://www.volny.cz/mska) ­ "východní sestra" ČKA

Ekumenická akademie (http://www.ecn.cz/eapraha) ­ Občanské sdružení zabývající se přednáškovou a publikační činností. Pozorovatel při Ekumenické radě církví; vychází zvláště z evangelických tradic.

 

Regionální stránky

Časopis Puls (http://www.1stwww.cz/puls) ­ Internetová verze vrchlabského měsíčníku Puls.

IIC Hostinné (http://www.hostinne.cz) ­ Internetové informační centrum města.

IIC Jilemnice (http://www.jilemnice.cz) ­ Internetové informační centrum města.

IIC Vrchlabí (http://www.vrchlabi.cz) ­ Internetové informační centrum města.

Jilemnicko (http://www.jilemnicko.cz) ­ Stránky informující o Jilemnici a okolí.

KRNAP (http://www.krnap.cz) ­ Stránky Správy Krkonošského národního parku včetně elektronické verze časopisu Krkonoše.

Město Vrchlabí (http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?id_org18630) ­ Stránky města umístěné na serveru mesta.obce.cz. Obsahují mimo jiné zápisy ze schůzí zastupitelstva a různé dokumenty.

Městský úřad Vrchlabí (http://www.muvrchlabi.cz) ­ Oficiální stránky města spravované městským úřadem.

Skautské středisko Hostinné (http://www.skauting.cz/hostinne) - Informace a přehled činnosti mladého a aktivního skautského střediska.

Sbor ČCE (http://www.vrchlabi.evangnet.cz) ­ Prezentace místního sboru J. A. Komenského.

Středisko Eljon (http://www.eljon.cz) - Stránky duchovně-rekreačního centra ve Špindlerově Mlýně.

 

Křesťanství

ADRA (http://www.adra.cz) ­ Adventistická charitativní a rozvojová organizace.

Církev Adventistů SD (http://www.casd.cz) ­ Představení církve, informace o činnosti a jednotlivých sborech.

Církev československá husitská (http://www.ccsh.cz) ­ Představení a historie církve, informace o jednotlivých diecézích a farnostech.

Česká katolická charita (http://www.charita.cz) ­ Přehled aktivit, rozcestník diecézních charit, informace o vybraných projektech.

Českobratrská církev evangelická (http://www.evangnet.cz) ­ Oficiální stránky ČCE, rozcestník sborů a evangelických aktivit.

Diecéze Královéhradecká (http://www.diecezehk.cz) ­ Informace o diecézi, přehled jednotlivých farností, přehled akcí, časopis IKD.

Diecézní charita Hradec Králové (http://www.hk.caritas.cz) ­ Informace o činnosti diecézní charity, adresář farních charit, představení projektů.

Ekumenická rada církví (http://www.ekumenickarada.cz) ­ Ekumenická organizace zastřešující většinu církví v ČR. Stručné představení jednotlivých členů, informace o činnosti, pořádané aktivity.

Papežské misijní dílo (http://www.misijnidila.cz) - Přehled aktivit misijního díla v ČR.

Rádio Proglas (http://www.proglas.cz) ­ Internetové stránky a vysílání velmi oblíbeného křesťanského rádia.

Římskokatolická církev (http://www.cirkev.cz) ­ Oficiální stránky pod správou České biskupské konference.

Víra (http://www.vira.cz) ­ Abeceda víry na internetu.

 

Ekologie a neziskový sektor

Český svaz ochránců přírody (http://www.csop.cz) - Stránky ČSOP, informace, aktivity, sbírka Místo pro přírodu.

Econnect (http://www.ecn.cz) ­ Nejznámější portál neziskového sektoru a ekologických iniciativ.

KRNAP (http://www.krnap.cz) ­ Stránky Správy Krkonošského národního parku.

Ministerstvo životního prostředí (http://www.env.cz) ­ Stránky ministerstva informující o jeho činnosti, ekologické legislativě, návrzích zákonů aj.

Správa CHKO (http://www.schko.ten.cz) ­ Správa Chráněných krajinných oblastí ČR.

 

Vzdělání a volný čas

Hra 2000 (http://www.hra.cz) ­ Internetové stránky projektu Hra 2000, burza her pro malé i velké.

Junák - svaz skautů a skautek ČR (http://www.skaut.cz) Stránky největší organizace pracující s dětmi a mládeží u nás i ve světě.

Portál (http://www.portal.cz) Známé salesiánské nakladatelství vydávající literaturu z oblasti pedagogiky, psychologie, sociální práce, volnočasových aktivit a pastorace.

Salesiáni Dona Bosca (http://www.sdb.cz) Církevní řád, jehož jednou z hlavních činností je péče o děti a mládež, a to i o mládež bezprizorní, "z ulice". Uplatňuje preventivní výchovný systém (předcházení negativním jevům a činům).