vstup na hlavní stránky ČKA

ČESKÁ KŘES«ANSKÁ AKADEMIE

místní skupina Vrchlabí

Ze ľivota křes»anů

V několika rubrikách vám nabízíme zajímavosti a studie týkající se ľivota křes»anů a dění v církvích.


 

Církevní rok

Úvod
Doba adventní
Doba vánoční
Doba postní
O postu
Doba velikonoční
Liturgické mezidobí

 

Dění v církvích, tradice

O pastorální konstituci Gaudium et spes
O zpěvu církevním
Zamyąlení nad dokumentem Pokoj a dobro

 

Křes»anství v severovýchodních Čechách

Historie křes»anství v SV Čechách
Význam křes»anství pro obnovu a rozvoj SV Čech

 

Křes»ané a Evropa

Role kultury v evropské integraci

 

Zajímavosti

Význam vlastních jmen