František Fenyk

Tajuplná
zůstanou
ta slova

(Inspirován 11. kapitolou části Daniel Starého zákona)

Část I.
Část II.
Část III.

daniel11.doc - kompletní text spisu ve formátu MS WORD 2000

Připomínky a náměty k diskusi směřujte na autora: Fenyk@quick.cz