Émile Reynaud


Émile Reynaud se proslavil vynálezem přístroje zvaného praxinoskop (1877). Na papírových pásech byly nakresleny jednotlivé fáze pohybu, které dohromady skládaly jednoduchý děj. Pásy se vkládaly do zvláštního bubnu a divák mohl děj vidět v zrcadlech otáčejících se uvnitř bubnu.
 

 V roce 1892 svůj přístroj zdokonalil a začíná svá představení Ilustrované pantominy předvádět veřejnosti, napřed v Théatre Optique (Optickém divadle) v Paříži, později v Grévinově muzeu.
 

Představení Émila Reynauda doprovázená hudebním doprovodem dnes považujeme za předchůdce animovaných filmů. První jím vytvořený pás byl Klaun a jeho psi. Následuje Pořádný doušek a dále složitější Ubohý Pierrot, který trvá již dvanáct minut. Ještě delší jsou Příhody z mořských lázní. Retrospektiva je použita v dílku Sen u krbu. Reynaud vytváří později i fotografické filmy, např. První doutník, ale s nástupem filmů bratří Lumierů jeho světelné iluminace přícházejí o diváky a sám Reynaud krátce před svou smrtí zničí svůj přístroj a filmy vyhodí do Seiny.
 


 


předchozí
obsah