Shrnutí analýzy

Úvod
Prezentátor
Analýza
Kontext
Analýza struktury prezentací
Pohled uživatele na prezentační systém
Požadavky na data z pohledu bezpečnosti
Struktura SQL dotazů
Shrnutí analýzy

Counter
 • Vlastnosti prezentace
  1. Prezentace údajů bývá hierarchická.
  2. Hierarchická stromová struktura dotazů koresponduje se stromovou strukturou prezentace údajů z těchto dotazů.
  3. Údaje v rámci jednoho řádku dotazu jsou ve vztahu 1:1.
 • Komunikace mezi prezentátorem a uživatelem
  1. Požadavky uživatele na data se skládají z definice objektů popsaných svojí třídou a podmínkami a z definice atributů těchto objektů, které chce uživatel dále použít.
  2. Formát komunikace musí být svou formou co nejpodobnější výsledné prezentaci, jinak jej koncoví uživatelé nebudou umět používat.
 • Bezpečnost
  1. Z bezpečnostních důvodů zamítáme přímé použití SQL dotazů koncovými uživateli.
  2. Úkolem bezpečnosti prezentačního systému je zajistit pro každého uživatele při dotazu na určitý atribut třídy objektů, aby daný atribut získal jen od objektů, u kterých je oprávněn jej získat.
  3. Bezpečnost se projevuje podmiňováním návratové hodnoty v části SELECT nebo omezujícími podmínkami v části WHERE SQL dotazu. Tyto omezující podmínky jsou většinou založeny na identifikaci uživatele vznášejícího požadavek na data.
  4. Bezpečnost se může projevovat obecným zamezením přístupu k celým datovým objektům.
 • Základní transformace požadavků do SQL dotazu
  1. Třída objektů se transformuje do části FROM a případně i do části WHERE.
  2. Požadavek na určitý atribut se transformuje do jednoho pole v části SELECT, do jednoho nebo více polí v části FROM a do libovolného počtu polí v části WHERE.
  3. Požadavek na určité omezení se transformuje do části WHERE, části FROM a někdy i do části SELECT.
  4. Bezpečnostní politika se transformuje do části WHERE anebo do části SELECT.