Analýza cs

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Stávající řešení
Analýza
Návrh
Závěr
Odkazy
Úvod do Prezentátoru
Kontext
Analýza struktury prezentací
Pohled uživatele na prezentační systém
Požadavky na data z pohledu bezpečnosti
Struktura SQL dotazů
Shrnutí analýzy

Counter

V této části bude provedena analýza požadavků a předpokladů, které budou dále použity při návrhu funkčního prezentačního systému.


  1. Kontext
  2. Analýza struktury prezentací
  3. Pohled uživatele na prezentační systém
  4. Požadavky na data z pohledu bezpečnosti
  5. Struktura SQL dotazů
  6. Shrnutí analýzy