Pohled uživatele na prezentační systém cs

Úvod
Prezentátor
Analýza
Kontext
Analýza struktury prezentací
Pohled uživatele na prezentační systém
Požadavky na data z pohledu bezpečnosti
Struktura SQL dotazů
Shrnutí analýzy
Prezentační systém
Uživatel prezentačního systému
Komunikační vazba mezi uživatelem a prezentačním systémem
Shrnutí

Counter

V této kapitole se zaměříme na Use Case model prezentace údajů z pohledu uživatele. Blíže se zamyslíme nad tím, jaký je obsah požadavků uživatele a nad formou komunikace uživatele s prezentačním systémem.

V hrubých rysech se dá užití prezentačního systému popsat Use Case modelem uvedeným na obrázku . Použití prezentačního systému na nejvyšší úrovni obsahuje jednoho aktora --- uživatele, jeden nedekomponovaný případ užití a vazbu spojující případ užití s aktorem. Dále rozebereme každý z těchto faktorů.


Use Case z pohledu uživatele prezentačního systému


  1. Prezentační systém
  2. Uživatel prezentačního systému
  3. Komunikační vazba mezi uživatelem a prezentačním systémem
  4. Shrnutí