Vazby mezi rozhraními

Úvod
Prezentátor
Návrh
Celková architektura prezentačního systému
Jádro systému
Vazby mezi rozhraními

Counter
Presentator-Output
Výstupem zpracování šablony prezentátorem je implementace rozhraní Output.
PresentatorSAX-Format, Presentator-PresentatoSAX
Zpracování šablony pomocí rozhraní SAX je jenom jednou z možností, jak se lze úkolu zhostit. PresentatorSAX a Format reprezentují objekty, které mají na starost samotné SAX zpracování šablony. Objekt PresentatorSAX je znovupoužitelný jako SAX filtr. Objekt Format je prakticky součástí objektu PresentatorSAX, a není znovupoužitelný. Logiku těchto dvou objektů by bylo možné sjednotit do rozhraní PresentatorSAX.
Format-SQLResults, SQLField
Ve formátu jsou odkazy na data, které jsou při jeho zpracování nahrazovány získanými daty. SQLResults je využíván jako iterátor jednotlivými získanými záznamy a rozhraní SQLField je pak využíváno při přístupu k vlastnostem jednotlivých polí z aktuálního záznamu.
Presentator-QueriesFactory
Presentator zasílá QueriesFactory požadavek na objekt implementující příslušné rozhraní Select.
Select-QueriesFactory
QueriesFactory vrací požadované rozhraní Select.
Presentator-Select
Presentator inicializuje při požadavku na data v elementu query příslušného správce SQL dotazu. Tomuto správci Presentator předává jednotlivé požadavky na objekty a jejich atributy. Poté, co objekt Presentator poskytne všechny potřebné informace k získání dat, použije metodu select, která mu vrátí implementaci rozhraní SQLResults.
SQLResults-Select
Po provedení SQL dotazu jsou získaná data „zabalena“ do příslušného objektu implementujícího rozhraní SQLResults, které k datům poskytuje jednotný přístup.
SQLResults-SQLField
Přístup k jednotlivým polím aktuálního záznamu v SQLResults je zprostředkován rozhraním SQLField.
SecureParms-Select, QueriesFactory
SecureParms implementuje předávání parametrů s ohledem na jejich zdroje. QueriesFactory je třídou, která při inicializaci objektu implementujícího rozhraní Select předává tomuto objektu zpravidla i bezpečnostní informace, tj. objekt implementující SecureParms. Select pak použije údaje ze SecureParms k zajištění bezpečnosti.