Jádro systému cs

Úvod
Prezentátor
Návrh
Celková architektura prezentačního systému
Zpracování XML šablony
Jádro systému
Rozhraní pro popis dotazů
Vazby mezi rozhraními

Counter


Diagram tříd jádra systému

Jádro systému (viz obrázek ) má v našem pojetí zahrnout všechna rozhraní sloužící k samotnému zpracování šablony. Patří do něj rozhraní spouštějící zpracování šablony (Presentator), rozhraní starající se o vlastní zpracování šablony (PresentatorSAX), rozhraní pro zpracování dynamické části šablony (Format) a rozhraní sloužící k předávání parametrů s ohledem na zabezpečení (SecureParms). Proměnlivou součást prezentačního systému, připadající roli tvůrce SQL dotazů, přebírají rozhraní Select, SQLResults a SQLField.

Rozhraní Select a SQLResults slouží k získání výsledků datových dotazů, a k iteračnímu procházení těchto výsledků. Tříd implementujících tyto činnosti může být mnoho, a to už z toho důvodu, že různé typy řešených prezentačních úloh a různé koncové použití si může vyžadovat různý způsob sestavování dotazů nebo získávání dat. Výsledky dotazů pak mohou být zakódovány různým způsobem a sjednocení jejich interpretace má být dosaženo definicí rozhraní SQLResults a navazujícího rozhraní pro přístup k jednotlivým polím --- SQLField.


  1. Vazby mezi rozhraními