Celková architektura prezentačního systému

Úvod
Prezentátor
Návrh
Návrh formátu šablon pro prezentátor
Celková architektura prezentačního systému
Nasazení systému
Zpracování XML šablony
Jádro systému
Rozhraní pro popis dotazů

Counter

Na této nejvyšší úrovni pohledu na navrhovaný systém provedeme dekompozici celkového systému na jednotlivé podsystémy. V rámci dekompozice vymezíme odpovědnost jednotlivých podsystémů a určíme možnosti jejich vzájemné komunikace. Systém budeme navrhovat objektově.

V celkovém návrhu se zaměříme pouze na jednotlivá rozhraní. Třídy či objekty implementující tato rozhraní nás zajímat nebudou. Zajímat nás budou pouze metody rozhraní a jejich sémantika. Rozhraní se nám jeví z následujících důvodů jako nejdůležitější součást tohoto návrhu:

  1. říká nám, jakým zprávám musí objekt rozumět
  2. umožňuje nám delegovat implementaci jednotlivých rozhraní na různé subjekty, a tím zajišťuje dělbu rolí, která je jedním z cílů této práce
  3. díky vlastnosti (1) umožňuje vytvořit flexibilní řešení, kdy jednotlivé objekty můžeme nahradit objekty jinými se stejným rozhraním
  4. abstrahuje od konkrétní realizace

Samotný návrh bude realizován pouze jako diagram tříd, resp. jako diagram znázorňující rozhraní a jejich vztahy. Detailní popis těchto rozhraní je pak dostupný v přílohách, a to pouze v anglickém jazyce. Důvodem je snaha o poskytnutí implementace Prezentátoru jako Open Source Software, kde je anglická dokumentace nutností. Navíc předpokládáme, že většina vývojářů, kteří by mohli tato rozhraní implementovat, angličtině přinejmenším rozumí.


  1. Zpracování XML šablony
  2. Jádro systému
  3. Rozhraní pro popis dotazů