Rozhraní pro popis dotazů

Úvod
Prezentátor
Návrh
Celková architektura prezentačního systému
Zpracování XML šablony
Jádro systému
Rozhraní pro popis dotazů

Counter

Kromě funkčního prezentačního systému je také nutné informovat uživatele o možných dotazech. Reprezentace dotazů v různých třídách Select může být různá. Proto je zapotřebí ke každé třídě Select vytvořit třídy, které budou schopné standardizovaným způsobem poskytovat informace o možnostech dané třídy Select. Takovéto rozhraní bude mj. použitelné při generování dokumentace dotazů a při tvorbě různých průvodců ke tvorbě dotazů. Diagram tříd (rozhraní) pro popis dotazů je uveden na obrázku .


Diagram tříd popisu dotazů

Ve struktuře rozhraní pro popis dotazů jsou podstatná rozhraní Queries, Query, Field a Condition, která postupně popisují veškeré dotazy, konkrétní jednotlivé dotazy, jednotlivá pole konkrétních dotazů a možná omezení na jednotlivé dotazy. Rozhraní CndParam popisuje jednotlivé parametry konkrétních omezení. V diagramu jsou dobře vidět kompozitní vztahy. Queries zpřístupňuje rozhraní Query, rozhraní Query zpřístupňuje rozhraní Field a Condition a rozhraní Condition zpřístupňuje rozhraní CndParam.

Všechna navržená rozhraní mají řadu společných vlastností, které jsou vyexportovány do rodiče AbstactParts. Tento obsahuje i podstatný požadavek na schopnost objektu provést vlastní serializaci do struktury XML.