Nasazení systému cs

Úvod
Prezentátor
Návrh
Návrh formátu šablon pro prezentátor
Celková architektura prezentačního systému
Nasazení systému

Counter

V celé této práci jsme se příliš nezabývali konkrétním nasazením navrženého systému. V této části shrneme, co je zapotřebí zajistit, aby byl systém použitelný. Budeme vycházet z diagramu . Na tomto diagramu je uvedeno vše podstatné pro implementaci (nasazení) systému.

Hlavní úkoly, které je nutné při implementaci nějak vyřešit lze shrnout v následujících bodech:

  1. Je zapotřebí identifikovat údaje nutné k zajištění bezpečnosti a tyto údaje poskytnout QueriesFactory jako rozhraní typu SecureParms. Tyto údaje pak využívá tvůrce SQL dotazů k zajištění bezpečnosti.
  2. Je zapotřebí implementovat patřičné rozhraní QueriesFactory a příslušná navazující rozhraní Select a Queries. V tomto bodě lze využít již vytvořených tříd, jež tato rozhraní implementují. V každém případě je ale zapotřebí tyto třídy nakonfigurovat tak, aby rozumněly konkrétním datovým slovníkům a napojit je na konkrétní databázi.
  3. Je zapotřebí zprovoznit nějaký systém zprostředkující webové publikování, tj. systém umožňující přijímání požadavků, delegaci zpracování na další moduly (a tedy i na prezentátor) včetně aplikace různých transformačních stylů a nakonec navracení výsledků zpracování. V případě implementačního jazyka Java je vhodný například Cocoon, v případě Perlu např. AxKit, v případě PHP a mnohých dalších jazyků by bylo nutné implementovat vlastní rámec zpracování.