Problematika získání požadovaných dat

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Úvod do problematiky
Problematika získání požadovaných dat
Problematika formátování dat
Motivace

Counter

Mnohé systémy mají vytvořenu pouze řadu prototypů SQL dotazů, z nichž si může uživatel systému vybrat. Nevýhody tohoto přístupu se projeví, pokud řada uživatelů požaduje různé výstupy dat. Pak je zapotřebí buď vytvořit pro každý požadavek samostatný SQL dotaz nebo takovouto možnost zakázat.

Na druhé straně existují řešení, kdy uživatelé zadají přímo požadovaný SQL dotaz. Takovýto přístup nemusí být špatný pokud je databáze dobře zabezpečena a pokud je možné zveřejnit její strukturu. Nevýhodou však vždy bude nutnost znalosti jazyka SQL.

Volné místo, na němž bude postavena část této práce, je v možnosti konstrukce požadovaného SQL dotazu uživatelsky přijatelným způsobem. Přitom nebudeme předpokládat rozumné zabezpečení na straně databázového serveru ani to, že by byla zveřejněna struktura databáze.