Úvod do problematiky

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Úvod do problematiky
Cíl práce
Struktura textové části této práce
Problematika získání požadovaných dat
Problematika formátování dat
Motivace

Counter

Každý informační systém zpracovává data. Na jedné straně do informačního systému data vstupují a na druhé straně vystupují zpracovaná data.

Data vstupující do systému nejsou mnohdy zpracována přímo pro výstup, ale bývají pouze uložena do databáze. Z databáze jsou pak zpravidla získána pomocí SQL dotazu jehož výstup je dále zformátován a zaslán uživateli na jeho výstupní médium.

V tomto procesu lze rozeznat dva úkoly, které je zapotřebí splnit:

  1. získání požadovaných dat z databáze,
  2. zformátování těchto dat do formátu požadovaného uživatelem.


  1. Problematika získání požadovaných dat
  2. Problematika formátování dat
  3. Motivace