Problematika formátování dat

Úvod
Prezentátor
Úvod a cíl práce
Úvod do problematiky
Problematika získání požadovaných dat
Problematika formátování dat
Motivace

Counter

Výstupem položeného SQL dotazu jsou samotná data bez formátu. Data jsou formátována až aplikací, se kterou uživatel komunikuje. Tato aplikace zpravidla podporuje nějakou jednoduchou reprezentaci údajů, a to např. formou tabulky. Takovýto přístup však uživatelům nemusí vyhovovat; uživatelé mohou chtít, aby data byla zformátována dle jejich požadavků.

Formátování je možné provést jen na základě dalších informací --- šablony, podle které se mají data zformátovat.

Šablona může mít např. podobu programu, který data jak získá z databáze tak je zpracuje do požadovaného formátu. Tento přístup je však málo flexibilní a neodpovídá současné tendenci v oddělování designu od obsahu.

Šablona může navíc záviset na volbě výstupního formátu souboru. Této závislosti je vhodné se zbavit.

Šablona musí rovněž obsahovat informace o tom jaká data má zformátovat. Toho je možné využít při sestavování SQL dotazu.

Výsledkem celého procesu získání dat a jejich zformátování je dokument obsahující požadovaná data, která jsou prezentována v požadovaném formátu.

Protože způsobů jak danou problematiku řešit existuje mnoho, zaměříme se na řešení využívající standardní značkovací jazyky SGML a XML.