Deklarace typu dokumentu

Úvod
XML
Dokument
Hlavička XML dokumentu
Deklarace typu dokumentu
Deklarace dokumentu jako Standalone
DTD

Counter

Funkcí značek v XML dokumentu je popsat jeho fyzickou a logickou strukturu a přiřadit logické struktuře atributy s příslušnými hodnotami. Mnohdy je vhodné omezit logickou strukturu tak, aby byl vytvořen dokument určitého typu (například kniha se skládá z kapitol, které se skládají z odstavců a podkapitol, atd.). Jedním z nástrojů pro zápis takovýchto omezení je DTD (Document Type Declaration). Popis DTD je přímo součástí standardu XML. Validace dokumentů je součást, kterou podle spolutvůrce standardu XML James Clarka je vhodné delegovat na samostatné aplikace. DTD je interní součástí XML hlavně kvůli zachování kompatibility s SGML. Důvodem pro delegování validace je předpokládaná různorodost použití XML, kde různé aplikace si mohou vyžadovat odlišný přístup k validaci dokumentu. Proto vznikají i mnohé další validační prostředky jako jsou např. standard W3C XML Schema nebo validátory Relax či TREX; tyto nebudou v této práci popsány.


  1. DTD