Dokument

Úvod
XML
Vývoj značkování
Struktura XML dokumentu
Fyzická struktura dokumentu
Logická struktura dokumentu
Dokument
Jmenné prostory v XML
XML versus SGML
Motivace XML
Hlavička XML dokumentu
Deklarace typu dokumentu
Deklarace dokumentu jako Standalone

Counter

Každý dokument se skládá z několika částí. Na začátku dokumentu může být Úvod (prolog). V tomto úvodu je možné stanovit určitá nastavení, týkající se celého dokumentu. Jedná se předně o hlavičku XML dokumentu (XML Declaration) a o definici typu dokumentu (DTD).


  1. Hlavička XML dokumentu
  2. Deklarace typu dokumentu
  3. Deklarace dokumentu jako Standalone